Klik på de enkelte miljø organisationer foroven, 
og få oplysninger om adresse mm.


Det kan koste milliarder af kroner at rydde op efter uheld med gensplejsede GMO afgrøder.  Det vurderer en ekspert på området, kontorchef Henrik Nielsen, Tryg-Baltica i Aktuelt.


Der er så mange svin i Danmark at deres afføring svare til at 80 mill. mennesker (eller hele Tysklands befolkning) forretter deres nødtørft på Danmarks areal.
Det giver så stor en forurening med kvælstof, og deraf følgende fordampning af ammoniak, at f.eks. lyng ikke mere kan gro i Danmark,  derimod får vi flere brændenælder, gederams  mfl.
Nu er amterne i gang med at give danske landmænd tilladelse til yderligere 600.000 stk. slagtesvin.
Vandmiljø planen kan ikke overholdes, og vi har det største iltsvind i danske farvande 20 år !!
Andre beboer på landet er plaget af lugt og kraftig algevækst hvor de bor pga. kraftige dampe af ammoniak.
Ingen andre virksomheder kan få lov til at lave en så omfattende forurening.


Vi lever alle på en begrænset plads, hvor vi alle sammen sviner mere til end vi rydder op, og det er meget svært og meget dyrt at rydde op.

Jo længere vi venter og jo mere vi sviner i det daglige, jo mere uoverskueligt bliver problemet fremover, og det går stærkt !!!

Den opdagelse giver os mennesket et kæmpe stort ansvar i vores omgang med miljøet.
Også med de dagligvare vi køber, som måske er fremstillet på en mere forurenende måde.

Videnskaben finder hver dag nye forureningskilder, og uforudsete menneskeskabte sammenhænge i naturen, og vi kender ikke engang skadernes omfang på nuværende tidspunkt.

Hvad siger vores børn og børnebørn om 20 - 50 - 100 år om vores måde at leve på ???
 
 
 

  Home